Aspö Intresseförening

Ordförande
Hansi Larsen, 070-292 37 00

Vice ordförande
Dan Svensson, 070-854 57 71

Kassör
Mattias Olsson, 072-388 88 84

Sekreterare
Magnus Olsson, 070-825 34 91

Suppleanter
Jennie Emilsson, 070-146 40 34
Sven-Erik Löfgren, 070-848 34 55
Ulrika Söderberg, 073-334 15 11

Valberedning
Gertie Olsson, 070-833 94 19
Bo Olsson, 070-920 63 74

Färjegruppen
Kontaktperson: Dan Svensson, 070- 854 57 71

Akuta Sjukvårdsgruppen
Kontaktperson: Hansi Larsen, 070-292 37 00