Aspö Församlingshem

Aspö församlingshem, Drottningskär. Kapacitet ca 50 personer

Adress: Gåraviksvägen 12, 370 22 Drottningskär

Kontaktinfo:  +46 455-33 47 41, ulf.larsson@svenskakyrkan.se