Styrelse

Ordförande
Hansi Larsen
hansi64larsen@gmail.com
070-292 37 00

Kassör
Anette Lirsjö

Sekreterare
Malin Altenby Larsen
076-871 32 37

Ledamot
Inga-Lena Fischer
072-198 00 22
Lars Fischer

Suppleanter
Jon Ivarsson
0708-77 07 15
Lars Johansson
(Färjegruppen)
070-828 08 02
Magnus Olsson

Valberedning
Peter Stålhandske
070-898 29 59
Morgan Karlsson
Dan Thorell


Akuta Sjukvårdsgruppen
Hansi Larsen
070-292 37 00

Färjegruppen
Lars Johansson
larsjohansson5353@gmail.com

Boendegruppen
Malin Altenby
malinaltenby@gmail.com

Skolgruppen
Karin
karin@typofilen.se


Mer om oss

Aspö Intresseförening har till uppgift att verka för frågor som är av allmänt intresse för personer som är fast- eller sommarboende eller på annat sätt verkar på Aspö.

Frågor som föreningen driver är bl.a. färjeförbindelsen, akuta sjuktransporter, utvecklingsarbetet, miljö- och trafiksäkerhetsfrågor på Aspö samt verkar som sammanhållande i genomförandet av Aspödagen.

Medlemsavgiften är 125kr / hushåll och år.
Stödmedlem 50kr/år
Plusgiro: 441 35 94-5 (ange namn i meddelandefältet)
Organisationsnummer: 835000-4183